Saltar a continguts

Centre Obert l'Espàtula

Navegació

Menú principal

Objectius Específics

29/07/2010
Objectius Específics

Els principals objectius específics són:

Pel que fa a la intervenció amb els infants:

•Fomentar el desenvolupament personal del grup d’infants i la seva integració i socialització positiva.
•Ajudar i potenciar la integració de l’infant a activitats socials, lúdiques i esportives del seu entorn.
•Ajudar a l’infant a entendre les causes que provoquen els comportaments observats per ajudar a l’estructuració de la seva pròpia personalitat, és a dir, construir a partir del conflicte.

De la intervenció amb les famílies:

•Acompanyar i conscienciar les famílies perquè assumeixin les seves responsabilitats socialitzadores i educatives.
•Donar suport a les famílies en la resolució de les dificultats, en la mesura que puguin ser expressades i que es doni un compromís per a la seva resolució.
•Implicar a les famílies en el seu entorn immediat.

De la intervenció en el medi:

•Potenciar la implicació del centre obert en la vida comunitària del barri.
•Participar en la dinamització comunitària col.laborant en les diferents activitats (populars) que s’organitzin.